0

0

-
-ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ
phulāṁ dā guladasatā
-
-de drop
-
-de boeket bloemen
-
-ਪੱਖਾ
pakhā
-
-ਕਬੂਤਰ
kabūtara
-
-ਵਿੰਡਮਿੱਲ
viḍamila
-
-ਲਾਈਕੋਰਾਈਸ
lā'īkōrā'īsa
-
-de wand
-
-de sjaal
-
-de ventilator
-
-de hoop
-
-ਮਫਲਰ
maphalara
-
-de duif
-
-de molen
-
-ਉਮੀਦ
umīda
-
-ਕੰਧ
kadha
-
-ਮੁੱਠੀ
muṭhī
-
-de vuist
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/20/2019
0
0:00 sec