0

0

-
-vīģe
-
-ērkšķoga
-
-vỏ chuối
-
-quả mận
-
-banāns
-
-plūme
-
-quả khế
-
-karambola
-
-opuncija
-
-phúc bồn tử gai
-
-quả dứa
-
-ananass
-
-quả lê gai
-
-quả vả
-
-banāna miza
-
-mango
-
-quả xoài
-
-chuối
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/22/2019
0
0:00 sec