© Mathes | Dreamstime.com

Naučite vokabular uz 50languages.com.
Učite na svom materinjem jeziku!Kako mogu proširiti svoj vokabular na stranom jeziku?

Povećanje vokabulara ključno je za usvajanje stranog jezika. S obzirom na to, donosimo nekoliko savjeta kako proširiti rječnik u stranom jeziku. Prva metoda je čitanje. Čitanje knjiga, časopisa ili novina na jeziku koji učite može vam pomoći da naučite nove riječi. Kada naiđete na nepoznatu riječ, pokušajte razumjeti njezino značenje iz konteksta prije nego što posegnete za rječnikom. Drugi savjet je slušanje. Slušanje glazbe, radija ili gledanje filmova na stranom jeziku može vam pomoći da se upoznate s novim riječima. Osim toga, može vam pomoći da bolje razumijete izgovor i intonaciju. Treći način je korištenje flashcards. Na jednu stranu kartice napišite riječ na stranom jeziku, a na drugu njezino značenje. Ova metoda može biti posebno korisna jer je vizualna i interaktivna. Četvrta preporuka je pisanje. Pisanje rečenica ili kratkih priča koristeći nove riječi može pomoći u njihovom usvajanju. To može biti posebno korisno jer vas prisiljava da aktivno koristite novo naučene riječi. Peti savjet je da naučite korijene riječi. Razumijevanje korijena riječi može vam pomoći da prepoznate i razumijete nove riječi. Na primjer, ako znamo da je “tele“ grčki korijen za “daleko“, lakše možemo shvatiti značenje riječi poput “televizija“ ili “telefon“. Šesti prijedlog je da koristite aplikacije za učenje jezika. Mnoge od ovih aplikacija imaju vježbe i igre usmjerene na učenje novih riječi. Sedmi korak je konzistentna praksa. Usvajanje novog vokabulara zahtijeva vremena i prakse. Pokušajte svakodnevno naučiti nekoliko novih riječi i redovito ih koristiti kako bi postale dio vašeg aktivnog vokabulara.