© Mustang79 | Dreamstime.com

Սովորեք բառապաշար 50languages.com-ի միջոցով:
Սովորեք ձեր մայրենի լեզուն:Որո՞նք են բառապաշարը անգիր անելու ամենաարդյունավետ մեթոդները:

Բառապաշարի հիշելու ամենաարդյունքին մեթոդները բազմանդամ են: Միայնակ վարժությամբ կարող եք հասնել մեծ արդյունքների: Օգտագործեք միջոցառումներ և գրաքարտեր հիշելու համար: Այս մեթոդը հաճախ համարվում է ամենաարդյունավետը: Դասավոր ներկայացմամբ նոր բառերը ավելի հեշտությամբ հիշվում են: Կարող եք օգտագործել դասավորական սխեմաներ: Բառապաշարի վերաբերյալ ասոցիացիաները նույնպես շատ արդյունավետ են: Կարող եք դարձնել դրանք վազակահարեցնող, սա կօգնի ձեզ հիշելու: Կարող եք նույնպես օգտագործել հումորային մեթոդներ: Հումորային ստեղծությունները օգնում են հիշելու: Մասնավորապես կարող եք փորձել ստեղծել սեփական պատմություններ նոր բառերի մեջ: Ստեղծագործությունը հաճախ համակցվում է հիշատակի հետ: Կարող եք նաև փորձել օգտագործել այլ լեզուների բառեր: Սա կարող է դարձնել ձեր բառապաշարը ավելի համալիր: Ավելի երկար ժամանակամիջոցով հիշելը ավելի արդյունավետ է: Այս մեթոդը հաստատված է գիտությամբ: