თამაშები Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ისწავლეთ გამოთქმა

სცადეთ ჩვენი ’Memo Game’თქვენი მეხსიერების გაწვრთნისას, თქვენი ლექსიკის ახალ ენაზე გაძლიერებისას. უბრალოდ დააწკაპუნეთ ბარათზე, რომ გადააბრუნოთ იგი, შემდეგ შეეცადეთ იპოვოთ მისი შესატყვისი წყვილი დანარჩენი ბარათებიდან რაც შეიძლება ნაკლები მცდელობით.

0

0

Memo Game

charger
charger
 
кIышъоIот
кIышъоIот
 
sponge
sponge
 
magazine
magazine
 
tart
tart
 
mood
mood
 
торт
торт
 
hall
hall
 
къэхалъ
къэхалъ
 
ыгукIэ изэрэщыт
ыгукIэ изэрэщыт
 
данэ
данэ
 
silk
silk
 
сурэтхэмкIэ гъэкIэрэкIэгъэ журнал
сурэтхэмкIэ гъэкIэрэкIэгъэ журнал
 
зэтезгъэуцожьрэ Iэмэ-псым
зэтезгъэуцожьрэ Iэмэ-псым
 
мэшIокумкIэ кIоныр
мэшIокумкIэ кIоныр
 
зал
зал
 
cemetery
cemetery
 
train ride
train ride
 
50l-card-blank
charger charger
50l-card-blank
кIышъоIот кIышъоIот
50l-card-blank
sponge sponge
50l-card-blank
magazine magazine
50l-card-blank
tart tart
50l-card-blank
mood mood
50l-card-blank
торт торт
50l-card-blank
hall hall
50l-card-blank
къэхалъ къэхалъ
50l-card-blank
ыгукIэ изэрэщыт ыгукIэ изэрэщыт
50l-card-blank
данэ данэ
50l-card-blank
silk silk
50l-card-blank
сурэтхэмкIэ гъэкIэрэкIэгъэ журнал сурэтхэмкIэ гъэкIэрэкIэгъэ журнал
50l-card-blank
зэтезгъэуцожьрэ Iэмэ-псым зэтезгъэуцожьрэ Iэмэ-псым
50l-card-blank
мэшIокумкIэ кIоныр мэшIокумкIэ кIоныр
50l-card-blank
зал зал
50l-card-blank
cemetery cemetery
50l-card-blank
train ride train ride