თამაშები Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ისწავლეთ გამოთქმა

სცადეთ ჩვენი ’Memo Game’თქვენი მეხსიერების გაწვრთნისას, თქვენი ლექსიკის ახალ ენაზე გაძლიერებისას. უბრალოდ დააწკაპუნეთ ბარათზე, რომ გადააბრუნოთ იგი, შემდეგ შეეცადეთ იპოვოთ მისი შესატყვისი წყვილი დანარჩენი ბარათებიდან რაც შეიძლება ნაკლები მცდელობით.

0

0

Memo Game

market price
market price
 
бодлива тел
бодлива тел
 
приятелка
приятелка
 
water tower
water tower
 
mortar
mortar
 
водна кула
водна кула
 
тоалетна
тоалетна
 
café
café
 
girlfriend
girlfriend
 
кафене
кафене
 
barbed wire
barbed wire
 
ice cube
ice cube
 
chain
chain
 
пазарна цена
пазарна цена
 
хаванче
хаванче
 
верига
верига
 
кубче лед
кубче лед
 
toilet
toilet
 
50l-card-blank
market price market price
50l-card-blank
бодлива тел бодлива тел
50l-card-blank
приятелка приятелка
50l-card-blank
water tower water tower
50l-card-blank
mortar mortar
50l-card-blank
водна кула водна кула
50l-card-blank
тоалетна тоалетна
50l-card-blank
café café
50l-card-blank
girlfriend girlfriend
50l-card-blank
кафене кафене
50l-card-blank
barbed wire barbed wire
50l-card-blank
ice cube ice cube
50l-card-blank
chain chain
50l-card-blank
пазарна цена пазарна цена
50l-card-blank
хаванче хаванче
50l-card-blank
верига верига
50l-card-blank
кубче лед кубче лед
50l-card-blank
toilet toilet