თამაშები Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ისწავლეთ გამოთქმა

სცადეთ ჩვენი ’Memo Game’თქვენი მეხსიერების გაწვრთნისას, თქვენი ლექსიკის ახალ ენაზე გაძლიერებისას. უბრალოდ დააწკაპუნეთ ბარათზე, რომ გადააბრუნოთ იგი, შემდეგ შეეცადეთ იპოვოთ მისი შესატყვისი წყვილი დანარჩენი ბარათებიდან რაც შეიძლება ნაკლები მცდელობით.

0

0

Memo Game

submarine
submarine
 
el cabello
el cabello
 
cow
cow
 
shopping bag
shopping bag
 
el estante
el estante
 
potato chips
potato chips
 
la bañera
la bañera
 
el parapente
el parapente
 
bath tub
bath tub
 
la vaca
la vaca
 
el fax
el fax
 
el submarino
el submarino
 
las patatas fritas
las patatas fritas
 
la bolsa de la compra
la bolsa de la compra
 
fax machine
fax machine
 
hair
hair
 
shelf
shelf
 
paragliding
paragliding
 
50l-card-blank
submarine submarine
50l-card-blank
el cabello el cabello
50l-card-blank
cow cow
50l-card-blank
shopping bag shopping bag
50l-card-blank
el estante el estante
50l-card-blank
potato chips potato chips
50l-card-blank
la bañera la bañera
50l-card-blank
el parapente el parapente
50l-card-blank
bath tub bath tub
50l-card-blank
la vaca la vaca
50l-card-blank
el fax el fax
50l-card-blank
el submarino el submarino
50l-card-blank
las patatas fritas las patatas fritas
50l-card-blank
la bolsa de la compra la bolsa de la compra
50l-card-blank
fax machine fax machine
50l-card-blank
hair hair
50l-card-blank
shelf shelf
50l-card-blank
paragliding paragliding