თამაშები Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ისწავლეთ გამოთქმა

სცადეთ ჩვენი ’Memo Game’თქვენი მეხსიერების გაწვრთნისას, თქვენი ლექსიკის ახალ ენაზე გაძლიერებისას. უბრალოდ დააწკაპუნეთ ბარათზე, რომ გადააბრუნოთ იგი, შემდეგ შეეცადეთ იპოვოთ მისი შესატყვისი წყვილი დანარჩენი ბარათებიდან რაც შეიძლება ნაკლები მცდელობით.

0

0

Memo Game

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼
 
ਧਨ
ਧਨ
 
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ
 
ਟੀਵੀ
ਟੀਵੀ
 
exit
exit
 
box of chocolates
box of chocolates
 
ਸ਼ਫ਼ਤਾਲੂ
ਸ਼ਫ਼ਤਾਲੂ
 
smoker
smoker
 
tv
tv
 
ਇਮਾਰਤ
ਇਮਾਰਤ
 
building
building
 
ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ
ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ
 
wealth
wealth
 
nectarine
nectarine
 
rejection
rejection
 
ਨਿਕਾਸ
ਨਿਕਾਸ
 
ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ
ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ
 
footprint
footprint
 
50l-card-blank
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼
50l-card-blank
ਧਨ ਧਨ
50l-card-blank
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ
50l-card-blank
ਟੀਵੀ ਟੀਵੀ
50l-card-blank
exit exit
50l-card-blank
box of chocolates box of chocolates
50l-card-blank
ਸ਼ਫ਼ਤਾਲੂ ਸ਼ਫ਼ਤਾਲੂ
50l-card-blank
smoker smoker
50l-card-blank
tv tv
50l-card-blank
ਇਮਾਰਤ ਇਮਾਰਤ
50l-card-blank
building building
50l-card-blank
ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ
50l-card-blank
wealth wealth
50l-card-blank
nectarine nectarine
50l-card-blank
rejection rejection
50l-card-blank
ਨਿਕਾਸ ਨਿਕਾਸ
50l-card-blank
ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ
50l-card-blank
footprint footprint