თამაშები Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ისწავლეთ გამოთქმა

სცადეთ ჩვენი ’Memo Game’თქვენი მეხსიერების გაწვრთნისას, თქვენი ლექსიკის ახალ ენაზე გაძლიერებისას. უბრალოდ დააწკაპუნეთ ბარათზე, რომ გადააბრუნოთ იგი, შემდეგ შეეცადეთ იპოვოთ მისი შესატყვისი წყვილი დანარჩენი ბარათებიდან რაც შეიძლება ნაკლები მცდელობით.

0

0

Memo Game

ስምረት/ሓድነት
ስምረት/ሓድነት
 
መጽሞቂት ማሽን
መጽሞቂት ማሽን
 
ዝኩኒ ዝመስል ዓይነት ተኽሊ
ዝኩኒ ዝመስል ዓይነት ተኽሊ
 
silk
silk
 
onion
onion
 
hike
hike
 
solidarity
solidarity
 
cucumber
cucumber
 
ቈርበት
ቈርበት
 
ምውስዋስ ኣካላት
ምውስዋስ ኣካላት
 
ኣብ ገጠር ብእግሪ ዝግበር ዙረት
ኣብ ገጠር ብእግሪ ዝግበር ዙረት
 
gymnastics
gymnastics
 
ሃሪ
ሃሪ
 
ሽጉርቲ
ሽጉርቲ
 
መጋዝ
መጋዝ
 
leather
leather
 
blender
blender
 
saw
saw
 
50l-card-blank
ስምረት/ሓድነት ስምረት/ሓድነት
50l-card-blank
መጽሞቂት ማሽን መጽሞቂት ማሽን
50l-card-blank
ዝኩኒ ዝመስል ዓይነት ተኽሊ ዝኩኒ ዝመስል ዓይነት ተኽሊ
50l-card-blank
silk silk
50l-card-blank
onion onion
50l-card-blank
hike hike
50l-card-blank
solidarity solidarity
50l-card-blank
cucumber cucumber
50l-card-blank
ቈርበት ቈርበት
50l-card-blank
ምውስዋስ ኣካላት ምውስዋስ ኣካላት
50l-card-blank
ኣብ ገጠር ብእግሪ ዝግበር ዙረት ኣብ ገጠር ብእግሪ ዝግበር ዙረት
50l-card-blank
gymnastics gymnastics
50l-card-blank
ሃሪ ሃሪ
50l-card-blank
ሽጉርቲ ሽጉርቲ
50l-card-blank
መጋዝ መጋዝ
50l-card-blank
leather leather
50l-card-blank
blender blender
50l-card-blank
saw saw