ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

ನೂಲು
ನೂಲು
 
opvaskemaskinen
opvaskemaskinen
 
ಹಸಿರು ಕೋಸು
ಹಸಿರು ಕೋಸು
 
pedalbåden
pedalbåden
 
ತೆರೆ
ತೆರೆ
 
ಮೊಗ್ಗು
ಮೊಗ್ಗು
 
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ
 
knoppen
knoppen
 
ರುಚಿಜನಕ
ರುಚಿಜನಕ
 
appetitvækkeren
appetitvækkeren
 
grønkålet
grønkålet
 
skærmen
skærmen
 
problemet
problemet
 
ಕಾಲು ಮೆಟ್ಟಿನದೋಣಿ
ಕಾಲು ಮೆಟ್ಟಿನದೋಣಿ
 
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ
 
fodbold stadionet
fodbold stadionet
 
ತೊಡಕು
ತೊಡಕು
 
gevindet
gevindet
 
50l-card-blank
ನೂಲು ನೂಲು
50l-card-blank
opvaskemaskinen opvaskemaskinen
50l-card-blank
ಹಸಿರು ಕೋಸು ಹಸಿರು ಕೋಸು
50l-card-blank
pedalbåden pedalbåden
50l-card-blank
ತೆರೆ ತೆರೆ
50l-card-blank
ಮೊಗ್ಗು ಮೊಗ್ಗು
50l-card-blank
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ
50l-card-blank
knoppen knoppen
50l-card-blank
ರುಚಿಜನಕ ರುಚಿಜನಕ
50l-card-blank
appetitvækkeren appetitvækkeren
50l-card-blank
grønkålet grønkålet
50l-card-blank
skærmen skærmen
50l-card-blank
problemet problemet
50l-card-blank
ಕಾಲು ಮೆಟ್ಟಿನದೋಣಿ ಕಾಲು ಮೆಟ್ಟಿನದೋಣಿ
50l-card-blank
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ
50l-card-blank
fodbold stadionet fodbold stadionet
50l-card-blank
ತೊಡಕು ತೊಡಕು
50l-card-blank
gevindet gevindet