ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

ಕಾಯುವ ಸಮಯ
ಕಾಯುವ ಸಮಯ
 
време за чекање
време за чекање
 
ನಲ್ಲಿ
ನಲ್ಲಿ
 
ವಿಕೋಪ
ವಿಕೋಪ
 
ಡೈನೋಸಾರ್
ಡೈನೋಸಾರ್
 
разнесувач на весници
разнесувач на весници
 
чешма
чешма
 
седиште
седиште
 
ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚುವ ಹುಡುಗ
ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚುವ ಹುಡುಗ
 
паркинг
паркинг
 
диносаурус
диносаурус
 
ಆಸನ
ಆಸನ
 
бес
бес
 
ಬಲಿಪಶು
ಬಲಿಪಶು
 
гранка
гранка
 
ರೆಂಬೆ
ರೆಂಬೆ
 
ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ
ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ
 
жртва
жртва
 
50l-card-blank
ಕಾಯುವ ಸಮಯ ಕಾಯುವ ಸಮಯ
50l-card-blank
време за чекање време за чекање
50l-card-blank
ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ
50l-card-blank
ವಿಕೋಪ ವಿಕೋಪ
50l-card-blank
ಡೈನೋಸಾರ್ ಡೈನೋಸಾರ್
50l-card-blank
разнесувач на весници разнесувач на весници
50l-card-blank
чешма чешма
50l-card-blank
седиште седиште
50l-card-blank
ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚುವ ಹುಡುಗ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚುವ ಹುಡುಗ
50l-card-blank
паркинг паркинг
50l-card-blank
диносаурус диносаурус
50l-card-blank
ಆಸನ ಆಸನ
50l-card-blank
бес бес
50l-card-blank
ಬಲಿಪಶು ಬಲಿಪಶು
50l-card-blank
гранка гранка
50l-card-blank
ರೆಂಬೆ ರೆಂಬೆ
50l-card-blank
ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ
50l-card-blank
жртва жртва