ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

ಮಣಿಕಟ್ಟುಪಟ್ಟಿಯ ಕೊಂಡಿ
ಮಣಿಕಟ್ಟುಪಟ್ಟಿಯ ಕೊಂಡಿ
 
ಗುಹೆ
ಗುಹೆ
 
ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ
ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ
 
ಮೊಮ್ಮಗಳು
ಮೊಮ್ಮಗಳು
 
ಬೀಜ
ಬೀಜ
 
ಹೊರಜಿ
ಹೊರಜಿ
 
ಮುಖದ ಮುಸುಕು
ಮುಖದ ಮುಸುಕು
 
кабл
кабл
 
раскош
раскош
 
семе
семе
 
суво грожђе
суво грожђе
 
ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ
 
унука
унука
 
маска за лице
маска за лице
 
метар
метар
 
пећина
пећина
 
ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು
ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು
 
дугме за манжетне
дугме за манжетне
 
50l-card-blank
ಮಣಿಕಟ್ಟುಪಟ್ಟಿಯ ಕೊಂಡಿ ಮಣಿಕಟ್ಟುಪಟ್ಟಿಯ ಕೊಂಡಿ
50l-card-blank
ಗುಹೆ ಗುಹೆ
50l-card-blank
ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ
50l-card-blank
ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಗಳು
50l-card-blank
ಬೀಜ ಬೀಜ
50l-card-blank
ಹೊರಜಿ ಹೊರಜಿ
50l-card-blank
ಮುಖದ ಮುಸುಕು ಮುಖದ ಮುಸುಕು
50l-card-blank
кабл кабл
50l-card-blank
раскош раскош
50l-card-blank
семе семе
50l-card-blank
суво грожђе суво грожђе
50l-card-blank
ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ
50l-card-blank
унука унука
50l-card-blank
маска за лице маска за лице
50l-card-blank
метар метар
50l-card-blank
пећина пећина
50l-card-blank
ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು
50l-card-blank
дугме за манжетне дугме за манжетне