Games

Hejmara wêneyan : 2 Hejmara vebijarkan : 3 Dem di çirkeyan de : 6 Zimanên hatine nîşandan : Her du zimanan nîşan bidin

0

0

Wêneyan ji bîr bikin!
Çi kêm e?
her hefte
zibilxana her hefte
weekly
the weekly garbage collection
hevgir
sê zarokên hevgir
mistakable
three mistakable babies
terk kirî
tedbîrê tedbîrî
abandoned
the abandoned teddy bear