© Korshunova | Dreamstime.com

SkaičiaiMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Daugumoje kalbų yra skaičių sistemos, kurios gali labai skirtis. Slinkite žemyn, kad sužinotumėte ir sužinotumėte įdomių skaičių sistemų iš viso pasaulio.

Spustelėkite numerį

number container
1
[uno]

[vienas]number container
2
[dos]

[du]number container
3
[tres]

[trys]number container
4
[cuatro]

[keturi]number container
5
[cinco]

[penki]number container
6
[seis]

[šeši]number container
7
[siete]

[septyni]number container
8
[ocho]

[aštuoni]number container
9
[nueve]

[devyni]number container
10
[diez]

[dešimt]