Žodynas

Išmokite būdvardžius – adyghe

идеальный
идеальные зубы
ideal’nyy
ideal’nyye zuby
tobulas
tobuli dantys
грязный
грязные спортивные обувь
gryaznyy
gryaznyye sportivnyye obuv’
purvinas
purvinos sportbačiai
необычный
необычная погода
neobychnyy
neobychnaya pogoda
neįprastas
neįprastas oras
дружелюбный
дружелюбное предложение
druzhelyubnyy
druzhelyubnoye predlozheniye
visas
visa pica
ограниченный по времени
ограниченное по времени парковочное место
ogranichennyy po vremeni
ogranichennoye po vremeni parkovochnoye mesto
laikinai
laikina parkavimo vieta
тайный
тайное угощение
taynyy
taynoye ugoshcheniye
slaptas
slaptas nasčiojimas
мягкий
мягкая постель
myagkiy
myagkaya postel’
minkštas
minkšta lova
безусловно
безусловное наслаждение
bezuslovno
bezuslovnoye naslazhdeniye
būtinai
būtinas malonumas
уникальный
уникальный акведук
unikal’nyy
unikal’nyy akveduk
unikalus
unikalus akvedukas
возможный
возможное противоположность
vozmozhnyy
vozmozhnoye protivopolozhnost’
galimas
galimas priešingumas
тщательный
тщательная мойка машины
tshchatel’nyy
tshchatel’naya moyka mashiny
atsargus
atsargus automobilio plovimas
ясная
ясная вода
yasnaya
yasnaya voda
aiškus
aiškus vanduo