Spēles

Attēlu skaits : 2 Opciju skaits : 3 Laiks sekundēs : 6 Parādītās valodas : Rādīt abas valodas

0

0

Iegaumējiet attēlus!
Kas trūkst?
neredzams
neredzamā persona
невидимый
невидимый человек
nenoteikts
nenoteiktā pudelvēstule
неопределенный
неопределенное послание в бутылке
traks
trakā sieviete
безумный
безумная женщина