© Evgenyd | Dreamstime.com

SkaitļiMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Lielākajai daļai valodu ir skaitļu sistēmas, un tās var nedaudz atšķirties. Ritiniet uz leju, lai atklātu un uzzinātu interesantas numuru sistēmas no visas pasaules.

Noklikšķināt uz skaitļa

number container
1
[бир]

1 [бир]
[viens]number container
2
[эки]

2 [эки]
[divi]number container
3
[үч]

3 [үч]
[trīs]number container
4
[төрт]

4 [төрт]
[četri]number container
5
[беш]

5 [беш]
[pieci]number container
6
[алты]

6 [алты]
[seši]number container
7
[жети]

7 [жети]
[septiņi]number container
8
[сегиз]

8 [сегиз]
[astoņi]number container
9
[тогуз]

9 [тогуз]
[deviņi]number container
10
[он]

10 [он]
[desmit]