© 300pixel | Dreamstime.com

Matuto ng Espanyol nang libre

Matuto ng Espanyol nang mabilis at madali gamit ang aming kurso sa wikang ‘Spanish para sa mga nagsisimula‘.

tl Tagalog   »   es.png español

Matuto ng Espanyol - Mga unang salita
Kumusta! ¡Hola!
Magandang araw! ¡Buenos días!
Kumusta ka? ¿Qué tal?
Paalam! ¡Adiós! / ¡Hasta la vista!
Hanggang sa muli! ¡Hasta pronto!

Ano ang pinakamahusay na paraan upang matutunan ang wikang Espanyol?

Ang pag-aaral ng Espanyol ay maaaring maging isang kasiya-siyang karanasan. May ilang stratehiya na maaaring sundin upang matutunan ang wikang ito nang mabilis at maayos. Unang hakbang sa pag-aaral ng Espanyol ay ang pagbasa. Magsimula sa mga libro, pahayagan, at mga artikulong naka sulat sa Espanyol upang masanay sa salitang ito. Ang Spanish para sa mga nagsisimula ay isa sa mahigit 50 libreng language pack na makukuha mo mula sa amin. Ang ’50LANGUAGES’ ay ang mabisang paraan para matuto ng Spanish online at libre. Ang aming mga materyales sa pagtuturo para sa kursong Espanyol ay available sa online at bilang mga iPhone at Android app.

Mahalaga rin ang pakikinig sa Espanyol. Subukang makinig sa mga Espanyol na kanta, podcast, o pelikula upang masanay sa tunog at bigkas ng mga salita. Sa kasalukuyang panahon, mayroong iba‘t ibang aplikasyon at online resources na maaaring gamitin upang matutunan ang Espanyol. May mga aplikasyon na nagbibigay ng mga leksyon, pagsasanay, at mga pagsubok. Sa kursong ito maaari kang matuto ng Espanyol nang nakapag-iisa - nang walang guro at walang paaralan ng wika! Ang mga aralin ay malinaw na nakabalangkas at makakatulong sa iyo na makamit ang iyong mga layunin.

Ang pang-araw-araw na praktis ay isang epektibong paraan para matuto ng Espanyol. Maaaring magsagawa ng mga simpleng pang-araw-araw na konbersasyon gamit ang Espanyol. Huwag matakot na magkamali. Ang mga pagkakamali ay isang bahagi ng proseso ng pag-aaral. Sa tuwing nagkakamali, itama ito at gawing pagkakataon para matuto. Matuto ng Espanyol nang mabilis gamit ang 100 mga aralin sa wikang Espanyol na nakaayos ayon sa paksa. Ang mga MP3 audio file para sa mga aralin ay sinasalita ng mga katutubong nagsasalita ng Espanyol. Tinutulungan ka nilang mapabuti ang iyong pagbigkas.

Maghanap ng isang mentor o tutor na makakatulong sa pag-aaral ng Espanyol. Ang kanilang mga suhestiyon at feedback ay makakatulong sa pagpapabuti ng iyong kasanayan. Patuloy na mag-aral at praktis, at sa huli, makikita ang progreso. Ang pag-aaral ng Espanyol, tulad ng anumang wika, ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto.

Kahit na ang mga nagsisimula sa Espanyol ay maaaring matuto ng Espanyol nang mahusay gamit ang ’50LANGUAGES’ sa pamamagitan ng mga praktikal na pangungusap. Una mong malalaman ang mga pangunahing istruktura ng wika. Ang mga halimbawang diyalogo ay tumutulong sa iyo na ipahayag ang iyong sarili sa wikang banyaga. Ang paunang kaalaman ay hindi kinakailangan.

Kahit na ang mga advanced na mag-aaral ay maaaring ulitin at pagsamahin ang kanilang natutunan. Natututo ka ng tama at madalas na binibigkas na mga pangungusap at magagamit mo kaagad ang mga ito. Magagawa mong makipag-usap sa pang-araw-araw na sitwasyon. Gamitin ang iyong lunch break o oras sa trapiko para matuto ng ilang minuto ng Spanish. Natututo ka on the go pati na rin sa bahay.