Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
come along
Sumama ka na!
come along
Come along now!
italaga
Ang tirahan ay itinalaga para sa mga refugee.
assign
Housing has been assigned to the refugees.
drizzle
Konting ulan lamang.
drizzle
It’s drizzling a little.