© Hanze - Fotolia | Amsterdam

Научете вокабулар со 50languages.com.
Учете преку вашиот мајчин јазик!Кои се најефективните методи за меморирање на вокабуларот?

Меморизирањето на вокабулар може да биде предизвик за многу луѓе. Еден од најефективните методи е повторувањето. Честото прегледување на зборови помага во подобрување на способноста за памтење. Втората метода е користење на мапи на умот. Оваа техника вклучува организирање на зборовите во категории или групи, што може да го олесни процесот на запомнување. Друг важен метод е учењето во контекст. Наместо само да ги памтите зборовите, обидете се да ги користите во реченици. Ова ќе ви помогне да го разберете значењето и употребата на зборот. Така исто, користењето на асоцијации и визуелизација може да биде корисно. Обидете се да асоцирајте зборот со слика или сцена. Тоа може да ви помогне да го врзете зборот со неговото значење. Повеќето луѓе пронаоѓаат дека играњето на јазични игри идентично помага во запомнувањето на вокабулар. Ова може да вклучува кросворди, анаграми, или други словени игри. Користење на апликации за учење на јазици исто така може да биде многу корисно. Многу од овие апликации вклучуваат вежби за меморизирање на зборови и интерактивни тестови. Седумтиот метод е учењето со песни. Музиката може да помогне во запомнувањето на нови зборови и фрази, бидејќи структурата и ритамот на песната помагаат во памтењето. Спиењето е исто така важно за запомнување на вокабулар. Во текот на спиењето, мозокот се одмора и ги обработува информациите од денот, вклучително и новите зборови што сте ги научиле.