Spellen

Aantal afbeeldingen : 2 Aantal opties : 3 Tijd in seconden : 6 Weergegeven talen : Toon beide talen

0

0

Onthoud de afbeeldingen!
Wat mist er?
ongetwijfeld
Hij is ongetwijfeld de winnaar.
疑いなく
彼は疑いなく勝者です。
tijdelijk
De arbeiders wonen tijdelijk in containers.
一時的に
労働者は一時的にコンテナで暮らしている。
verder
Men moet altijd verder leren.
より
人は常に学び続ける必要があります。