Spill

Antall bilder : 2 Antall alternativer : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som vises : Vis begge språkene

0

0

Husk bildene!
Hva mangler?
nøyaktig
Man må lese kontrakten nøyaktig.
precisely
One must read the contract precisely.
samtidig
Hun er på telefonen med flere samtidig.
simultaneously
She is on the phone with several at the same time.
høyt
Flyet flyr høyt over skyene.
high
The airplane flies high above the clouds.