Spill

Antall bilder : 2 Antall alternativer : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som vises : Vis begge språkene

0

0

Husk bildene!
Hva mangler?
merke
Noen dørklokker er ikke merket.
պիտակ
Որոշ դռների զանգեր պիտակավորված չեն:

Denne stien må ikke gås.
քայլել
Այս ճանապարհով չի կարելի քայլել։
tenke
Hun må alltid tenke på ham.
մտածել
Նա միշտ պետք է մտածի նրա մասին: