הקש על תמונה!

-
1
[um]
1
[um]
1
[um]
[אחת]‬
+


-
2
[dois]
2
[dois]
2
[dois]
[שתיים]‬
+


-
3
[três]
3
[três]
3
[três]
[שלוש]‬
+


-
4
[quatro]
4
[quatro]
4
[quatro]
[ארבע]‬
+


-
5
[cinco]
5
[cinco]
5
[cinco]
[חמש]‬
+


-
6
[seis]
6
[seis]
6
[seis]
[שש]‬
+


-
7
[sete]
7
[sete]
7
[sete]
[שבע]‬
+


-
8
[oito]
8
[oito]
8
[oito]
[שמונה]‬
+


-
9
[nove]
9
[nove]
9
[nove]
[תשע]‬
+


-
10
[dez]
10
[dez]
10
[dez]
[עשר]‬
+


-
1
[um]
[אחת]‬
[axat]


-
2
[dois]
[שתיים]‬
[shtaim]


-
3
[três]
[שלוש]‬
[shalosh]


-
4
[quatro]
[ארבע]‬
[arba]


-
5
[cinco]
[חמש]‬
[xamesh]


-
6
[seis]
[שש]‬
[shesh]


-
7
[sete]
[שבע]‬
[sheva]


-
8
[oito]
[שמונה]‬
[shmoneh]


-
9
[nove]
[תשע]‬
[tesha]


-
10
[dez]
[עשר]‬
[esser]