0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

65

[სამოცდახუთი]

[samotsdakhuti]

65

[სამოცდახუთი]

[samotsdakhuti]

65

[სამოცდახუთი]

[samotsdakhuti]

[шейсет и пет]

[sheyset i pet]

16

[თექვსმეტი]

[tekvsmet'i]

16

[თექვსმეტი]

[tekvsmet'i]

16

[თექვსმეტი]

[tekvsmet'i]

[шестнайсет]

[shestnayset]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

[otkhmotsdatekvsmet'i]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

[otkhmotsdatekvsmet'i]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

[otkhmotsdatekvsmet'i]

[деветдесет и шест]

[devetdeset i shest]

92

[ოთხმოცდათორმეტი]

[otkhmotsdatormet'i]

92

[ოთხმოცდათორმეტი]

[otkhmotsdatormet'i]

92

[ოთხმოცდათორმეტი]

[otkhmotsdatormet'i]

[деветдесет и две]

[devetdeset i dve]
65
[სამოცდახუთი]
[samotsdakhuti]
[шейсет и пет]
[sheyset i pet]
16
[თექვსმეტი]
[tekvsmet'i]
[шестнайсет]
[shestnayset]
96
[ოთხმოცდათექვსმეტი]
[otkhmotsdatekvsmet'i]
[деветдесет и шест]
[devetdeset i shest]
92
[ოთხმოცდათორმეტი]
[otkhmotsdatormet'i]
[деветдесет и две]
[devetdeset i dve]