0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

95

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

[otkhmotsdatkhutmet'i]

95

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

[otkhmotsdatkhutmet'i]

95

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

[otkhmotsdatkhutmet'i]

[деветдесет и пет]

[devetdeset i pet]

76

[სამოცდათექვსმეტი]

[samotsdatekvsmet'i]

76

[სამოცდათექვსმეტი]

[samotsdatekvsmet'i]

76

[სამოცდათექვსმეტი]

[samotsdatekvsmet'i]

[седемдесет и шест]

[sedemdeset i shest]

41

[ორმოცდაერთი]

[ormotsdaerti]

41

[ორმოცდაერთი]

[ormotsdaerti]

41

[ორმოცდაერთი]

[ormotsdaerti]

[четирийсет и едно]

[chetiriyset i yedno]

79

[სამოცდაცხრამეტი]

[samotsdatskhramet'i]

79

[სამოცდაცხრამეტი]

[samotsdatskhramet'i]

79

[სამოცდაცხრამეტი]

[samotsdatskhramet'i]

[седемдесет и девет]

[sedemdeset i devet]
95
[ოთხმოცდათხუთმეტი]
[otkhmotsdatkhutmet'i]
[деветдесет и пет]
[devetdeset i pet]
76
[სამოცდათექვსმეტი]
[samotsdatekvsmet'i]
[седемдесет и шест]
[sedemdeset i shest]
41
[ორმოცდაერთი]
[ormotsdaerti]
[четирийсет и едно]
[chetiriyset i yedno]
79
[სამოცდაცხრამეტი]
[samotsdatskhramet'i]
[седемдесет и девет]
[sedemdeset i devet]