Числа

Listening test

0

0

Тест за слушане. Първо чуйте гласа:  

59

10

55

13