0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

9

[nege]

9

[nege]

9

[nege]

[תשע]‬

[tesha]

73

[drie en sewentig]

73

[drie en sewentig]

73

[drie en sewentig]

[שבעים ושלוש]‬

[shiv'im w'shalosh]

42

[twee en veertig]

42

[twee en veertig]

42

[twee en veertig]

[ארבעים ושתיים]‬

[arba'im ushtaim]

53

[drie en vyftig]

53

[drie en vyftig]

53

[drie en vyftig]

[חמישים ושלוש]‬

[xamishim w'shalosh]
9
[nege]
[תשע]‬
[tesha]
73
[drie en sewentig]
[שבעים ושלוש]‬
[shiv'im w'shalosh]
42
[twee en veertig]
[ארבעים ושתיים]‬
[arba'im ushtaim]
53
[drie en vyftig]
[חמישים ושלוש]‬
[xamishim w'shalosh]