0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

82

[twee en tagtig]

82

[twee en tagtig]

82

[twee en tagtig]

[שמונים ושתיים]‬

[shmonim ushtaym]

49

[nege en veertig]

49

[nege en veertig]

49

[nege en veertig]

[ארבעים ותשע]‬

[arba'im w'tesha]

86

[ses en tagtig]

86

[ses en tagtig]

86

[ses en tagtig]

[שמונים ושש]‬

[shmonim w'shesh]

10

[tien]

10

[tien]

10

[tien]

[עשר]‬

[esser]
82
[twee en tagtig]
[שמונים ושתיים]‬
[shmonim ushtaym]
49
[nege en veertig]
[ארבעים ותשע]‬
[arba'im w'tesha]
86
[ses en tagtig]
[שמונים ושש]‬
[shmonim w'shesh]
10
[tien]
[עשר]‬
[esser]