0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

48

[σαράντα οκτώ]

[saránta oktṓ]

48

[σαράντα οκτώ]

[saránta oktṓ]

48

[σαράντα οκτώ]

[saránta oktṓ]

[ארבעים ושמונה]‬

[arba'im ushmoneh]

38

[τριάντα οκτώ]

[triánta oktṓ]

38

[τριάντα οκτώ]

[triánta oktṓ]

38

[τριάντα οκτώ]

[triánta oktṓ]

[שלושים ושמונה]‬

[shloshim ushmoneh]

98

[ενενήντα οκτώ]

[enenḗnta oktṓ]

98

[ενενήντα οκτώ]

[enenḗnta oktṓ]

98

[ενενήντα οκτώ]

[enenḗnta oktṓ]

[תשעים ושמונה]‬

[tish'im ushmoneh]

37

[τριάντα επτά]

[triánta eptá]

37

[τριάντα επτά]

[triánta eptá]

37

[τριάντα επτά]

[triánta eptá]

[שלושים ושבע]‬

[shlossim w'sheva]
48
[σαράντα οκτώ]
[saránta oktṓ]
[ארבעים ושמונה]‬
[arba'im ushmoneh]
38
[τριάντα οκτώ]
[triánta oktṓ]
[שלושים ושמונה]‬
[shloshim ushmoneh]
98
[ενενήντα οκτώ]
[enenḗnta oktṓ]
[תשעים ושמונה]‬
[tish'im ushmoneh]
37
[τριάντα επτά]
[triánta eptá]
[שלושים ושבע]‬
[shlossim w'sheva]