0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

54

[kvindek kvar]

54

[kvindek kvar]

54

[kvindek kvar]

[חמישים וארבע]‬

[xamishim w'arba]

38

[tridek ok]

38

[tridek ok]

38

[tridek ok]

[שלושים ושמונה]‬

[shloshim ushmoneh]

25

[dudek kvin]

25

[dudek kvin]

25

[dudek kvin]

[עשרים וחמש]‬

[essrim w'xamesh]

11

[dek unu]

11

[dek unu]

11

[dek unu]

[אחת עשרה]‬

[axat essreh]
54
[kvindek kvar]
[חמישים וארבע]‬
[xamishim w'arba]
38
[tridek ok]
[שלושים ושמונה]‬
[shloshim ushmoneh]
25
[dudek kvin]
[עשרים וחמש]‬
[essrim w'xamesh]
11
[dek unu]
[אחת עשרה]‬
[axat essreh]