0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

29

[dudek naŭ]

29

[dudek naŭ]

29

[dudek naŭ]

[עשרים ותשע]‬

[essrim w'tesha]

21

[dudek unu]

21

[dudek unu]

21

[dudek unu]

[עשרים ואחת]‬

[essrim w'axat]

38

[tridek ok]

38

[tridek ok]

38

[tridek ok]

[שלושים ושמונה]‬

[shloshim ushmoneh]

52

[kvindek du]

52

[kvindek du]

52

[kvindek du]

[חמישים ושתיים]‬

[xamishim ushtaim]
29
[dudek naŭ]
[עשרים ותשע]‬
[essrim w'tesha]
21
[dudek unu]
[עשרים ואחת]‬
[essrim w'axat]
38
[tridek ok]
[שלושים ושמונה]‬
[shloshim ushmoneh]
52
[kvindek du]
[חמישים ושתיים]‬
[xamishim ushtaim]