0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

81

[astoņdesmit viens]

81

[astoņdesmit viens]

81

[astoņdesmit viens]

[שמונים ואחת]‬

[shmonim w'axat]

87

[astoņdesmit septiņi]

87

[astoņdesmit septiņi]

87

[astoņdesmit septiņi]

[שמונים ושבע]‬

[shmonim w'sheva]

83

[astoņdesmit trīs]

83

[astoņdesmit trīs]

83

[astoņdesmit trīs]

[שמונים ושלוש]‬

[shmonim w'shalosh]

93

[deviņdesmit trīs]

93

[deviņdesmit trīs]

93

[deviņdesmit trīs]

[תשעים ושלוש]‬

[tish'im w'shalosh]
81
[astoņdesmit viens]
[שמונים ואחת]‬
[shmonim w'axat]
87
[astoņdesmit septiņi]
[שמונים ושבע]‬
[shmonim w'sheva]
83
[astoņdesmit trīs]
[שמונים ושלוש]‬
[shmonim w'shalosh]
93
[deviņdesmit trīs]
[תשעים ושלוש]‬
[tish'im w'shalosh]