0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

46

[zesenveertig]

46

[zesenveertig]

46

[zesenveertig]

[ארבעים ושש]‬

[arba'im w'shesh]

84

[vierentachtig]

84

[vierentachtig]

84

[vierentachtig]

[שמונים וארבע]‬

[shmonim w'arba]

19

[negentien]

19

[negentien]

19

[negentien]

[תשע עשרה]‬

[tsha essreh]

51

[eenenvijftig]

51

[eenenvijftig]

51

[eenenvijftig]

[חמישים ואחת]‬

[xamishim w'axat]
46
[zesenveertig]
[ארבעים ושש]‬
[arba'im w'shesh]
84
[vierentachtig]
[שמונים וארבע]‬
[shmonim w'arba]
19
[negentien]
[תשע עשרה]‬
[tsha essreh]
51
[eenenvijftig]
[חמישים ואחת]‬
[xamishim w'axat]