0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

33

[trettitre]

33

[trettitre]

33

[trettitre]

[שלושים ושלוש]‬

[shlossim w'shalosh]

38

[trettiåtte]

38

[trettiåtte]

38

[trettiåtte]

[שלושים ושמונה]‬

[shloshim ushmoneh]

27

[tjuesju]

27

[tjuesju]

27

[tjuesju]

[עשרים ושבע]‬

[essrim w'sheva]

11

[elleve]

11

[elleve]

11

[elleve]

[אחת עשרה]‬

[axat essreh]
33
[trettitre]
[שלושים ושלוש]‬
[shlossim w'shalosh]
38
[trettiåtte]
[שלושים ושמונה]‬
[shloshim ushmoneh]
27
[tjuesju]
[עשרים ושבע]‬
[essrim w'sheva]
11
[elleve]
[אחת עשרה]‬
[axat essreh]