0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

74

[štiriinsedemdeset]

74

[štiriinsedemdeset]

74

[štiriinsedemdeset]

[שבעים וארבע]‬

[shiv'im w'arba]

87

[sedeminosemdeset]

87

[sedeminosemdeset]

87

[sedeminosemdeset]

[שמונים ושבע]‬

[shmonim w'sheva]

76

[šestinsedemdeset]

76

[šestinsedemdeset]

76

[šestinsedemdeset]

[שבעים ושש]‬

[shiv'im w'shesh]

88

[oseminosemdeset]

88

[oseminosemdeset]

88

[oseminosemdeset]

[שמונים ושמונה]‬

[shmonim ushmoneh]
74
[štiriinsedemdeset]
[שבעים וארבע]‬
[shiv'im w'arba]
87
[sedeminosemdeset]
[שמונים ושבע]‬
[shmonim w'sheva]
76
[šestinsedemdeset]
[שבעים ושש]‬
[shiv'im w'shesh]
88
[oseminosemdeset]
[שמונים ושמונה]‬
[shmonim ushmoneh]