0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

65

[ሱሳንሓሙሽተን]

[susaniḥamushiteni]

65

[ሱሳንሓሙሽተን]

[susaniḥamushiteni]

65

[ሱሳንሓሙሽተን]

[susaniḥamushiteni]

[שישים וחמש]‬

[shishim w'xamesh]

58

[ሓምሳንሸሞንተን]

[ḥamisanishemoniteni]

58

[ሓምሳንሸሞንተን]

[ḥamisanishemoniteni]

58

[ሓምሳንሸሞንተን]

[ḥamisanishemoniteni]

[חמישים ושמונה]‬

[xamishim ushmoneh]

50

[ሓምሳ]

[ḥamisa]

50

[ሓምሳ]

[ḥamisa]

50

[ሓምሳ]

[ḥamisa]

[חמישים]‬

[xamishim]

14

[ዓሰርተኣርባዕተ]

[‘aserite’ariba‘ite]

14

[ዓሰርተኣርባዕተ]

[‘aserite’ariba‘ite]

14

[ዓሰርተኣርባዕተ]

[‘aserite’ariba‘ite]

[ארבע עשרה]‬

[arba essreh]
65
[ሱሳንሓሙሽተን]
[susaniḥamushiteni]
[שישים וחמש]‬
[shishim w'xamesh]
58
[ሓምሳንሸሞንተን]
[ḥamisanishemoniteni]
[חמישים ושמונה]‬
[xamishim ushmoneh]
50
[ሓምሳ]
[ḥamisa]
[חמישים]‬
[xamishim]
14
[ዓሰርተኣርባዕተ]
[‘aserite’ariba‘ite]
[ארבע עשרה]‬
[arba essreh]