0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

77

[ሰብዓንሸውዓተን]

[sebi‘anishewi‘ateni]

77

[ሰብዓንሸውዓተን]

[sebi‘anishewi‘ateni]

77

[ሰብዓንሸውዓተን]

[sebi‘anishewi‘ateni]

[שבעים ושבע]‬

[shiv'im w'sheva]

68

[ሱሳንሸሞንተን]

[susanishemoniteni]

68

[ሱሳንሸሞንተን]

[susanishemoniteni]

68

[ሱሳንሸሞንተን]

[susanishemoniteni]

[שישים ושמונה]‬

[shishim ushmoneh]

22

[ዕስራንክልተን]

[‘isiranikiliteni]

22

[ዕስራንክልተን]

[‘isiranikiliteni]

22

[ዕስራንክልተን]

[‘isiranikiliteni]

[עשרים ושתיים]‬

[essrim ushtaim]

53

[ሓምሳንሰለስተን]

[ḥamisaniselesiteni]

53

[ሓምሳንሰለስተን]

[ḥamisaniselesiteni]

53

[ሓምሳንሰለስተን]

[ḥamisaniselesiteni]

[חמישים ושלוש]‬

[xamishim w'shalosh]
77
[ሰብዓንሸውዓተን]
[sebi‘anishewi‘ateni]
[שבעים ושבע]‬
[shiv'im w'sheva]
68
[ሱሳንሸሞንተን]
[susanishemoniteni]
[שישים ושמונה]‬
[shishim ushmoneh]
22
[ዕስራንክልተን]
[‘isiranikiliteni]
[עשרים ושתיים]‬
[essrim ushtaim]
53
[ሓምሳንሰለስተን]
[ḥamisaniselesiteni]
[חמישים ושלוש]‬
[xamishim w'shalosh]