0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

48[四十八]

[四十八]

[Sìshíbā]

48[四十八]

[四十八]

[Sìshíbā]

48[四十八]

[四十八]

[Sìshíbā]

[ארבעים ושמונה]‬

[arba'im ushmoneh]

86[八十六]

[八十六]

[Bāshíliù]

86[八十六]

[八十六]

[Bāshíliù]

86[八十六]

[八十六]

[Bāshíliù]

[שמונים ושש]‬

[shmonim w'shesh]

18[十八]

[十八]

[Shíbā]

18[十八]

[十八]

[Shíbā]

18[十八]

[十八]

[Shíbā]

[שמונה עשרה]‬

[shmoneh essreh]

57[五十七]

[五十七]

[Wǔshíqī]

57[五十七]

[五十七]

[Wǔshíqī]

57[五十七]

[五十七]

[Wǔshíqī]

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]
48[四十八]
[四十八]
[Sìshíbā]
[ארבעים ושמונה]‬
[arba'im ushmoneh]
86[八十六]
[八十六]
[Bāshíliù]
[שמונים ושש]‬
[shmonim w'shesh]
18[十八]
[十八]
[Shíbā]
[שמונה עשרה]‬
[shmoneh essreh]
57[五十七]
[五十七]
[Wǔshíqī]
[חמישים ושבע]‬
[xamishim w'sheva]