0

0

Test slušanja. Najpre poslušajte glas:   

58

[oseminpetdeset]

58

[oseminpetdeset]

58

[oseminpetdeset]

[pedeset i osam]

24

[štiriindvajset]

24

[štiriindvajset]

24

[štiriindvajset]

[dvadeset i četiri]

3

[tri]

3

[tri]

3

[tri]

[tri]

81

[enainosemdeset]

81

[enainosemdeset]

81

[enainosemdeset]

[osamdeset i jedan]

58
[oseminpetdeset]
[pedeset i osam]
24
[štiriindvajset]
[dvadeset i četiri]
3
[tri]
[tri]
81
[enainosemdeset]
[osamdeset i jedan]