Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Što nedostaje?
na putu
Ona je na putu u šumi.
na poti
Je na poti v gozdu.
očito
Ovo je očito posebno mjesto.
očitno
To je očitno posebno mesto.
na stražnjoj strani
Na stražnjoj strani možete vidjeti rep svinje.
zadaj
Zadaj lahko vidite svinčev rep.