0

0

Լսողական ընկալման թեստ: Սկզբում լսի՛ր.   

100

[cent]

100

[cent]

100

[cent]

[հարյուր]

[haryur]

96

[quatre-vingt-seize]

96

[quatre-vingt-seize]

96

[quatre-vingt-seize]

[իննսունվեց]

[innsunvets’]

13

[treize]

13

[treize]

13

[treize]

[տասներեք]

[tasnerek’]

76

[soixante-seize]

76

[soixante-seize]

76

[soixante-seize]

[յոթանասունվեց]

[yot’anasunvets’]
100
[cent]
[հարյուր]
[haryur]
96
[quatre-vingt-seize]
[իննսունվեց]
[innsunvets’]
13
[treize]
[տասներեք]
[tasnerek’]
76
[soixante-seize]
[յոթանասունվեց]
[yot’anasunvets’]