0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

60

[šedesát]

60

[šedesát]

60

[šedesát]

[სამოცი]

[samotsi]

11

[jedenáct]

11

[jedenáct]

11

[jedenáct]

[თერთმეტი]

[tertmet'i]

72

[sedmdesát dva]

72

[sedmdesát dva]

72

[sedmdesát dva]

[სამოცდათორმეტი]

[samotsdatormet'i]

75

[sedmdesát pět]

75

[sedmdesát pět]

75

[sedmdesát pět]

[სამოცდათხუთმეტი]

[samotsdatkhutmet'i]
60
[šedesát]
[სამოცი]
[samotsi]
11
[jedenáct]
[თერთმეტი]
[tertmet'i]
72
[sedmdesát dva]
[სამოცდათორმეტი]
[samotsdatormet'i]
75
[sedmdesát pět]
[სამოცდათხუთმეტი]
[samotsdatkhutmet'i]