თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
საჭიროებელს
თოვლის შემთხვევაში, საჭიროებელს უნდა დააყენო თოვლის მაკაცეები.
v případě potřeby
V případě sněhu je třeba namontovat sněhové řetězy.
ჯერჯერობით
ჩვენ ჯერჯერობით აქ შეიძლება ვიძინოთ.
prozatím
Prozatím zde můžeme spát.
მარცხნივ
მარცხნივ შენ შეგიძლია ნახო გემი.
vlevo
Vlevo můžete vidět loď.