0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

1

[ਇੱਕ]

[Ika]

1

[ਇੱਕ]

[Ika]

1

[ਇੱਕ]

[Ika]

[ერთი]

[erti]

25

[ਪੱਚੀ]

[Pacī]

25

[ਪੱਚੀ]

[Pacī]

25

[ਪੱਚੀ]

[Pacī]

[ოცდახუთი]

[otsdakhuti]

42

[ਬਿਆਲੀ]

[Bi'ālī]

42

[ਬਿਆਲੀ]

[Bi'ālī]

42

[ਬਿਆਲੀ]

[Bi'ālī]

[ორმოცდაორი]

[ormotsdaori]

63

[ਤਰੇਂਹਠ]

[Tarēnhaṭha]

63

[ਤਰੇਂਹਠ]

[Tarēnhaṭha]

63

[ਤਰੇਂਹਠ]

[Tarēnhaṭha]

[სამოცდასამი]

[samotsdasami]
1
[ਇੱਕ]
[Ika]
[ერთი]
[erti]
25
[ਪੱਚੀ]
[Pacī]
[ოცდახუთი]
[otsdakhuti]
42
[ਬਿਆਲੀ]
[Bi'ālī]
[ორმოცდაორი]
[ormotsdaori]
63
[ਤਰੇਂਹਠ]
[Tarēnhaṭha]
[სამოცდასამი]
[samotsdasami]