0

0

Klausīšanās pārbaudījums. Noklausieties vispirms balss ierakstu:   

95

[тоқсан бес]

[toqsan bes]

95

[тоқсан бес]

[toqsan bes]

95

[тоқсан бес]

[toqsan bes]

[deviņdesmit pieci]

84

[сексен төрт]

[seksen tört]

84

[сексен төрт]

[seksen tört]

84

[сексен төрт]

[seksen tört]

[astoņdesmit četri]

5

[бес]

[bes]

5

[бес]

[bes]

5

[бес]

[bes]

[pieci]

54

[елу төрт]

[elw tört]

54

[елу төрт]

[elw tört]

54

[елу төрт]

[elw tört]

[piecdesmit četri]

95
[тоқсан бес]
[toqsan bes]
[deviņdesmit pieci]
84
[сексен төрт]
[seksen tört]
[astoņdesmit četri]
5
[бес]
[bes]
[pieci]
54
[елу төрт]
[elw tört]
[piecdesmit četri]