Spēles

Attēlu skaits : 2 Opciju skaits : 3 Laiks sekundēs : 6 Parādītās valodas : Rādīt abas valodas

0

0

Iegaumējiet attēlus!
Kas trūkst?
šķietami
Šis šķietami ir īpaša vieta.
köringende
Bul köringende arnayı orın.
vienlīdz
Šie cilvēki ir dažādi, bet vienlīdz optimistiski!
soğısqanda
Bul adamdar ärtürli, biraq soğısqanda optïmïstik!
īpaši
Šie putni ir īpaši krāšņi.
öte
Bul qustar öte tüsti.