0

0

Klausīšanās pārbaudījums. Noklausieties vispirms balss ierakstu:   

11

[jedenaście]

11

[jedenaście]

11

[jedenaście]

[vienpadsmit]

8

[osiem]

8

[osiem]

8

[osiem]

[astoņi]

72

[siedemdziesiąt dwa]

72

[siedemdziesiąt dwa]

72

[siedemdziesiąt dwa]

[septiņdesmit divi]

31

[trzydzieści jeden]

31

[trzydzieści jeden]

31

[trzydzieści jeden]

[trīsdesmit viens]

11
[jedenaście]
[vienpadsmit]
8
[osiem]
[astoņi]
72
[siedemdziesiąt dwa]
[septiņdesmit divi]
31
[trzydzieści jeden]
[trīsdesmit viens]