0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

14

[አስራ አራት]

[āsira ārati]

14

[አስራ አራት]

[āsira ārati]

14

[አስራ አራት]

[āsira ārati]

[चौदा]

[Caudā]

99

[ዘጠና ዘጠኝ]

[zet’ena zet’enyi]

99

[ዘጠና ዘጠኝ]

[zet’ena zet’enyi]

99

[ዘጠና ዘጠኝ]

[zet’ena zet’enyi]

[नव्याण्णव]

[Navyāṇṇava]

11

[አስራ አንድ]

[āsira ānidi]

11

[አስራ አንድ]

[āsira ānidi]

11

[አስራ አንድ]

[āsira ānidi]

[अकरा]

[Akarā]

1

[አንድ]

[ānidi]

1

[አንድ]

[ānidi]

1

[አንድ]

[ānidi]

[एक]

[Ēka]
14
[አስራ አራት]
[āsira ārati]
[चौदा]
[Caudā]
99
[ዘጠና ዘጠኝ]
[zet’ena zet’enyi]
[नव्याण्णव]
[Navyāṇṇava]
11
[አስራ አንድ]
[āsira ānidi]
[अकरा]
[Akarā]
1
[አንድ]
[ānidi]
[एक]
[Ēka]