खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
asahiṣṇu
asahiṣṇu gōḷā
masik’omini yemayichili
masik’omini yemayichili kwasi
rājakīya
rājakīya vidyāpīṭha
yemenigisiti
yemenigisiti yunīverisītī
madyapāna kēlēlā
madyapāna kēlēlā puruṣa
sekeremi
sekeremi sewi