0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

86

[vuitanta-sis]

86

[vuitanta-sis]

86

[vuitanta-sis]

[åttiseks]

96

[noranta-sis]

96

[noranta-sis]

96

[noranta-sis]

[nittiseks]

69

[seixanta-nou]

69

[seixanta-nou]

69

[seixanta-nou]

[sekstini]

5

[cinc]

5

[cinc]

5

[cinc]

[fem]

86
[vuitanta-sis]
[åttiseks]
96
[noranta-sis]
[nittiseks]
69
[seixanta-nou]
[sekstini]
5
[cinc]
[fem]