0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

52

[päťdesiatdva]

52

[päťdesiatdva]

52

[päťdesiatdva]

[femtito / to og femti]

78

[sedemdesiatosem]

78

[sedemdesiatosem]

78

[sedemdesiatosem]

[syttiåtte]

73

[sedemdesiattri]

73

[sedemdesiattri]

73

[sedemdesiattri]

[syttitre]

89

[osemdesiatdeväť]

89

[osemdesiatdeväť]

89

[osemdesiatdeväť]

[åttini]

52
[päťdesiatdva]
[femtito / to og femti]
78
[sedemdesiatosem]
[syttiåtte]
73
[sedemdesiattri]
[syttitre]
89
[osemdesiatdeväť]
[åttini]