0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

35

[otuz beş]

35

[otuz beş]

35

[otuz beş]

[trettifem]

37

[otuz yedi]

37

[otuz yedi]

37

[otuz yedi]

[trettisju]

67

[altmışyedi]

67

[altmışyedi]

67

[altmışyedi]

[sekstisju]

2

[iki]

2

[iki]

2

[iki]

[to]

35
[otuz beş]
[trettifem]
37
[otuz yedi]
[trettisju]
67
[altmışyedi]
[sekstisju]
2
[iki]
[to]