0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

70

[siebzig]

70

[siebzig]

70

[siebzig]

[siedemdziesiąt]

47

[siebenundvierzig]

47

[siebenundvierzig]

47

[siebenundvierzig]

[czterdzieści siedem]

96

[sechsundneunzig]

96

[sechsundneunzig]

96

[sechsundneunzig]

[dziewięćdziesiąt sześć]

15

[fünfzehn]

15

[fünfzehn]

15

[fünfzehn]

[piętnaście]

70
[siebzig]
[siedemdziesiąt]
47
[siebenundvierzig]
[czterdzieści siedem]
96
[sechsundneunzig]
[dziewięćdziesiąt sześć]
15
[fünfzehn]
[piętnaście]